Formularz zgłoszenia szkoły do Olimpiady    * Wysyłając formularz wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i promocji Olimpiady Znajomości o Afryce przez Sekretariat Olimpiady Znajomości Afryki, Dom Misyjny, ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań oraz przez podmioty trzecie. Ponadto oświadczam, że uzyskałem stosowne zgody na posługiwanie się danymi osobowymi, w tym wizerunkiem, od uczestników olimpiady, a w przypadku uczestników niepełnoletnich od ich opiekunów prawnych. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@oblaci.pl.