Komitet główny OZA

prof. dr hab. Jarosław Różański OMI – przewodniczący (UKSW)

dr hab. Marcin Wrzos OMI – sekretarz (Instytut Mazenodianum)

 prof. UKSW, dr hab. Wojciech Kluj OMI (UKSW)

dr Katarzyna Mich (Instytut Mazenodianum)

dr Kinga Puchała (Instytut Mazenodianum)

dr Kazimierz Szymczycha SVD (KEP ds. Misji)

prof. UKSW, dr hab. Tomasz Szyszka SVD (UKSW)

 

Komitet naukowy OZA

prof. dr hab. Jarosław Różański OMI – przewodniczący (UKSW)

dr Jean Claude Angoula CSSP (Centre Saint Augustin de Dakar, Senegal)

dr Lucjan Buchalik (MMŻ)

prof. UKSW, dr hab. Dominika Gardzińska-Żukowska (UKSW)

dr Jacek Górka OFM (Jordan University College, Tanzania)

prof. UKSW, dr hab. Wojciech Kluj OMI (UKSW)

dr hab. Jacek Łapott (US)

dr Małgorzata Madej (Prodoteo)

dr Katarzyna Mich (Instytut Mazenodianum)

prof. Faustin Nyombayire (UTAB, Rwanda)

prof. dr hab. Jacek Pawlik SVD (UWM)

prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Robert Piętek

dr Kinga Puchała (Instytut Mazenodianum)

dr Marek Rostkowski (Instytut Mazenodianum)

Fr. dr Constantine Rupiny (Uganda)

dr Darek Skonieczko (PME)

dr Kazimierz Szymczycha SVD (KEP ds. Misji)

prof. UKSW, dr hab. Tomasz Szyszka SVD (UKSW)

dr hab. Marcin Wrzos OMI (Instytut Mazenodianum)

prof. dr hab. Maciej Ząbek (UW)