Nagrody

  • “Indeksy” na studia na wybranych uczelniach. Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.
  • Książki
  • Bony podarunkowe rocznej prenumeraty czasopisma misyjnego
  • Wiele innych nagród, które w danym roku zostały pozyskane przez organizatora