Komitet Główny Olimpiady Znajomości Afryki

Wydział Teologiczny

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Olimpiada Znajomości Afryki

Dom Misyjny

ul. Ostatnia 14

60-102 Poznań

 

Sekretarz Olimpiady:

O. dr hab. Marcin Wrzos OMI

Sekretariat Olimpiady:

Sandra Dominiczak, sekretariat@olimpiadaoafryce.pl

Przewodniczący Olimpiady:

O. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, e-mail: j.rozanski@uksw.edu.pl

 

W przypadku kontaktu e-mailem bardzo prosimy o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem oraz podawanie Szkoły, którą się reprezentuje.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu tego formularza. Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)