I etap

Davidson B., Stara Afryka na nowo odkryta. Przeł. E. Werfel, Warszawa 1963.

Hastings A., Kościół i misje w Afryce, Warszawa 1971.

Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, Wrocław 1994.

Piłaszewicz S., Religie Afryki, Warszawa 2000.

Różański J., Kościół katolicki w dialogu z tradycyjnymi religiami afrykańskimi, Pelplin 2020 (do pobrania: https://www.academia.edu/49113298/)

Dwumiesięcznik “Misyjne Drogi”

W. Cisło, J. Rożański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan. Religie a polityka, Warszawa-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW 2023 (do pobrania: https://www.academia.edu/106804536/Bilad_as_Sudan_Religie_a_polityka)

II etap – lektury z etapu I oraz:

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Africae munus” (19.11.2011) (do pobrania: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html)

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa” (14.09.1995) (do pobrania: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa.html)

Mbiti J. S., Afrykańskie religie i filozofia, Warszawa 1980.

Różański J., Jan Paweł II w Afryce, Warszawa 2021 (do pobrania: https://www.academia.edu/66518676/)

III etap lektury z etapów I i II oraz:

Temat specjalny XXI edycji: „Geografia Afryki w zarysie” (literatura do pobrania)