II etap – lektury z etapu I oraz:

  • Afryka, hasło encyklopedyczne w Wikipedii [bez dalszych odnośników], 2023.
  • Iliffe J., Afrykanie. Dzieje kontynentu, tł. J. Hunia, Kraków 2011.
  • Mbiti J. S., Afrykańskie religie i filozofia, Warszawa 1980.