W zakładce historia można znaleźć najnowszy opis tego, jak Olimpiada Znajomości Afryki rozwijała się na przestrzeni ponad dwudziestu lat.

“W 2002 r. ks dr A. Halemba, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zwrócił się do rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z projektem zorganizowania Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Projekt ten znalazł wsparcie w osobie o. dra J. Różańskiego, ówczesnego opiekuna studenckiego Naukowego Koła Misjologów. 7.11.2002 r. Wydział Teologiczny (Sekcja Misjologii) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powołała (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, teleturniejów i olimpiad) I Misyjną Olimpiadę Znajomości Afryki. Olimpiada została skierowana do wszystkich liceów ogólnokształcących w Polsce. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady stało się biuro Komisji Episkopatu ds. Misji” – czytamy.