Zgłoszenia do I etapu Olimpiady Znajomości Afryki można dokonać do 30 listopada 2023 r. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w drugiej połowie października. Poniżej harmonogram najważniejszych dat związanych z rekrutacją i kolejnymi etapami Olimpiady.

Etap I zgłoszone szkoły 04.12.2023 1 dzień
Etap II 16 okręgów wojewódzkich 02.03.2024 1 dzień
Etap III Lubliniec 10-11.04.2024 2 dni