Przypominamy, że I etap Olimpiady Znajomości Afryki odbywa się 4 grudnia 2023 roku w szkole, która wypełniła formularz zgłoszeniowy. Orientacyjna godzina rozpoczęcia przystąpienia uczniów do testu to 11.00.