Już 500 szkół zgłosiło swoich uczniów do pierwszego etapu Olimpiady Znajomości Afryki (historia-geografia-kultury-misje), której organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapisy trwają do 30 listopada.

Olimpiada składa się z trzech etapów:

– eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki z przedmiotów takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia;

– eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędne do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia;

– eliminacje centralne (ogólnopolskie) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wskazane w programie Olimpiady Znajomości Afryki.

Celem Olimpiady jest promocja Afryki, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków na tym kontynencie – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wokół idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka – bez względu na jego pochodzenie, a także uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na prestiżowe uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. W ubiegłym roku w olimpiadzie wzięli udział uczniowie z ponad 1100 szkół średnich.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Misjologii WT), a przewodniczącym komitetu głównego olimpiady – o. prof. Jarosław Różański OMI.

Link do zapisów: https://olimpiadaoafryce.pl/formularze/