Zgłoszenia do I etapu Olimpiady Znajomości Afryki można dokonać do 30 listopada 2023 r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na naszej stronie internetowej. Poniżej harmonogram najważniejszych dat związanych z rekrutacją i kolejnymi etapami Olimpiady. Prosimy, aby szkoły zorganizowały test I etapu (4 grudnia 2023) około godz. 11.00.

Etap I zgłoszone szkoły 04.12.2023 1 dzień
Etap II 16 okręgów wojewódzkich 02.03.2024 1 dzień
Etap III Lubliniec 10-11.04.2024 2 dni